20 Jun 2006

Sunset + WaveAt WAikiki Beach

19 Jun 2006

Jump!!!At Waikiki Beach

18 Jun 2006

PlumeriaAt Kalakaua Ave

17 Jun 2006

16 Jun 2006

14 Jun 2006

13 Jun 2006

12 Jun 2006

Go Go!!At Outrigger Reef on the Beach

10 Jun 2006

A Lot Of Heart Like A LeafAt Close From Kalakaua Ave

9 Jun 2006

8 Jun 2006

7 Jun 2006

The LeafAt The Dole Plantation

6 Jun 2006

4 Jun 2006

UpAt Kailua Beach